WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Aktualności

15.07.2022

Konkurs Agencji Badań Medycznych: Head-To-Head

Warunki przystąpienia do konkursu organizowanego przez Agencję Badań Medycznych

Głównym celem Konkursu jest dostarczenie danych naukowych na temat najskuteczniejszych leków i procedur medycznych dostępnych dla pacjentów, a także opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki, rehabilitacji lub profilaktyki w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych:

 

  • projekty muszą mieć status niekomercyjnych badań klinicznych produktu leczniczego lub eksperymentu badawczego
  • wymagane jest bankowanie materiału biologicznego w celu jego późniejszego wykorzystania do celów naukowych, diagnostycznych i epidemiologicznych, a przede wszystkim do sekwencjonowania całogenomowego lub sekwencjonowania eksomów

 

Badania head-to-head polegają na porównaniu efektywności leczenia pomiędzy grupą pacjentów stosujących badaną interwencję, a grupą pacjentów stosującą opcje terapii standardowej w danym wskazaniu i mogą być zaprojektowane jako:

  • badania kliniczne niekomercyjne porównujące efektywność kliniczną różnych produktów leczniczych, które są stosowane jako alternatywne technologie medyczne
  • porównujące różne produkty lecznicze w nowych wskazaniach poza rejestracyjnych
  • porównujące różne schematy dawkowania i podawania produktów leczniczych z tą samą substancją czynną
  • eksperymenty badawcze (mają na celu poszerzenie wiedzy medycznej, może być oceniana skuteczność nowych procedur medycznych do standardowej praktyki klinicznej, optymalizacja istniejących procedur
  • opracowanie innowacyjnych procedur zabiegowych i diagnostycznych, weryfikacja najskuteczniejszych schematów terapeutycznych

 

Ważne informacje:

  • czas trwania projektu od 3 lat (36 miesięcy) do 6 lat (72 miesiące)
  • termin składania wniosków trwa od 11 lipca do 20 października (do godz. 12.00) 2022 roku
  • kierownik naukowy musi prowadzić minimum 1 badanie kliniczne w zbliżonej jednostce terapeutycznej

 

Pełne informacje o konkursie, znajdują się na stronie internetowej ABM.


Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Wsparcia Badań Klinicznych drogą mailową cwbk@umlub.pl oraz telefonicznie +48 81 448 51 72