WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

DLA SPONSORA

W celu nawiązania współpracy odnośnie badań klinicznych komercyjnych i niekomercyjnych z jednostkami partnerskimi Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zapraszamy do kontaktu pod adres mailowy:

cwbk-badania@umlub.pl